Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Hot line: (+994 24) 205-42-20

Mədəniyyət

 

Qəbələ Rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi üzrə 13 mədəniyyət evi 15 klub fəaliyyət göstərir

S/S Klub müəssisəsinin adı Əlaqə (ünvan, telefon və.s ) Müəssisə rəhbərinin adı İşçilərin sayı Dərnəklər (adları)
1 Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzi 050-304-40-30 Ağayev Malik Paşa 40 Xalq teatrı, Bədii qiraət, Rəqs,Musiqi
2 Bum qəsəbə Mədəniyyət evi     7 Etnoqrafik Folklor Rəqs Ansamblı
3 Nic qəsəbə Mədəniyyət evi 050-730-04-48 Koçarxoy Vitali Jora 5 Musiqi, Xor
4 Böyük Pirəlli kənd mədəniyyət evi 02420-61-2-10 Səbzəliyev Namizəd Ağabala 5 -
5 Hacallı kənd Mədəniyyət evi 02420-62-2-37 Əliyeva Afət Həmdulla 5 Rəqs, Folklor
6 Tüntül kənd mədəniyyət evi 050-584-35-93 Abbasov Qiyasəddin Qara 5 Dram, Xor, Uşaq özfəaliyyəti,
Xalq çalğı ansamblı
7 Cuxur Qəbələ kənd mədəniyyət evi 050-614-67-97 Nəzirov Əli Vəli 5 Bədii qiraət
8 Qəmərvan kənd Mədəniyyət evi 02420-69-4-16 İsayev Ramiz Şakir 5 Folklor
9 Tikanlı kənd Mədəniyyət evi 050-550-90-42 Allahverdiyev Səhrat Fətulla 5 Musiqi, Dram
10 Kürd kənd mədəniyyət evi 050-370-94-23 Cabbarov Aqşin İsmayıl 5  
11 Zalam kənd mədəniyyət evi 050-628-54-25 Qazıyev Rəşad Hüseynqulu 5 Musiqi
12 Bayramkoxa kənd mədəniyyət evi 02420-63-2-54 Hüseynova Naibə Cəfər 5 Təsviri incəsənət

13

Cığatelli kənd mədəniyyət evi 050-346-35-43 Abulov Fazil Sədiyar 5 -
14 Şəhər 1 saylı klub 02420-5-09-84 Kərimova Maral Əkbər 3.5 Dram,rəqs
15 Şəhər 2 saylı klub 050-383-23-65 Hümbətov Telman Ağa 3.5 Musiqi, Bədii qiraət
16 Əmirvan kənd klubu 02420-22-2-98 Zəkəriyeva Nailə Əjdər 2.5 Dram
17 Xırxatala kənd klubu 02420-59-1-86 Tahirzadə Mədinə Polad 2.5 Bədii qiraət
18 Kiçik Əmili kənd klubu 050-594-76-23 Mehdiyev Ramiz Firudun 2.5 -
19 Mirzəbəyli kənd klubu 050-636-99-65 Əzizov Qoşqar Məhəmmədiyyə 2.5 -
20 Nic qəsəbə 1 saylı klub 050-669-78-12 Balıyev Rövşən Əli 2.5 -
21 Nic qəsəbə 2 saylı klub 050-354-47-26 Vəzirxoy Gena Alberti 2.5 Musiqi
22 Nic qəsəbə 3 saylı klub 050-648-09-34 Vəzirxoy German Alberti 2.5 Bədii özfəaliyyət
23 Quşlar kənd klubu 050-546-07-18 Gözəlov Müsavət Oruc 2.5 -
24 Mıxlıqovaq kənd klubu 050-342-38-09 Balıyev Hacı Mabud 2.5 Bədii özfəaliyyət
25 Uludaş kənd klubu 050-619-16-90 Mürsəliyev Eldar Əzim 2.5 Folklor
26 Məmmədağalı kənd klubu 050-393-82-06 Zakirova Sədaqət Cəfər 2.5 -
27 Aydınqışlaq kənd klubu 050-640-01-17 Xancanova Rəna Fikrət 2.5 Musiqi
28 Seyidqışlaq kənd klubu 02420-91-8-17 Söhbətova Vəfa Feruz 2.5  
29 Nohurqışlaq kənd klubu 050-782-86-42 Süleymanov Vüqar Rafiq 2.5  
30 Savalan kənd klubu 050-558-75-06 Salmanova Yeganə Nizami 2.5 Bədii qiraət
31 Soltannuxa kənd klubu 02420-61-4-88 Mahmudova Könül Şakir 2.5 Təsviri sənət
32 Tola kənd klubu 050-625-24-89 Rəşidova Fərqanə Qədir 2.5 Dram
33 Topbağ kənd klubu 02420-62-5-25 Şirinova Rüxsarə Sədi 2.5 -
34 Bunud kənd klubu 02420-33-1-69 İsmayılova Dilbər Ağasəddin 2.5 -
35 Yenikənd kənd klubu 050-584-35-20 Mirzağayev Əlhəddin Seyfədin 2.5 Folkolor

Rayon Mədəniyyət Evində Cəlil Məmmədquluzadə adına xalq teatrı fəaliyyət göstərir. Teatr 1960-cı ildə yaradılmışdır. 1962-ci ildə teatra xalq teatrı adı verilmişdir. Teatr vaxtilə Moskva və Volqaqrad şəhərlərində keçirilən mədəniyyət ongünlüklərində fəal iştirak etmişdir. Teatr 27-28 mart 2008-ci il tarixdə Şəki şəhərində keçirilmiş xalq teatrlarının zona üzrə baxış müsabiqəsində və 2009-cu ildə Şəki şəhərində keçirilən ümumrespublika xalq teatrlarının baxış müsabiqəsində fəal iştirak etmişdir.

Teatrın repertuarına aşağıdakı tamaşalar daxildir.
İ.B.Qutqaşınlı “Rəşid bəy və Səadət xanım”. A. Quliyev “Qoz əhvəlatı”. A.Kuprin “Olesya”. F.Mustafa “Sənə sözüm var”, K.Nemət “Təzə xadimə”
Hal-hazırda teatrın 6 üzvü var. Teatrın rejissoru Sərkərov Füzuli Xəlil oğludur.

Bum qəsəbə Mədəniyyət Evində “Zopu-zopu” etnoqrafik folklor rəqs ansamblı fəaliyyət göstərir.Ansambl 1980-ci ildə yaradılmışdır. 1989-cu ildə ansambla xalq kollektivi adı verilmişdir. Ansambl yarandığı gündən bəri respublikamızda və onun hüdudlarından kənar da da şöhrət qazanmışdır. 1982-ci ildə SSRİ-ni yaradılmasının 60 illiyi münasibətilə Moskva şəhərində keçirilən ümumittifaq festivalının iştirakçısı olmuş və SSRİ Mədəniyyət Nazirliyinin diplomu ilə təltif olunmuşdur. 1985-ci ildə Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 40 illiyi münasibətilə Moskva şəhərində keçirilən bədii özfəaliyyət bayramında nümunəvi çıxışına görə SSRİ Dövlət Akademik rəqs ansamblının diplomuna layiq görülmüşdür. 1987-ci ildə II Ümumittifaq xalq yaradıcılığı festivalının iştirakçısı olmuş və festivalın laueratı adını qazanmışdır. 1988-ci ildə SSRİ Bəstəkarlar İttifaqının çağırışına əsasən ansambl Moskva şəhərində keçirilmiş ümumittifaq folklor kollektivlərinə baxış müsabiqəsində iştirak etmiş və diploma layiq görülmüşdür. 1988-ci il “Gülüstan” folklor teatrının tərkibində Fransanın Konfalan və Djon şəhərlərində keçirilmiş ümumdünya folklor festivalında çıxış etmiş və bürünc medala layiq görülmüşdür. 1989-cu ildə Volqaqrad şəhərinin 400 illik yubileyi şənliyinə dəvət olunmuş və nümunəvi çıxışına görə fəxri fərmanla təltif olunmuşdur. 1990-cı ildə ansambl Ufa şəhərində keçirilmiş Azərbaycan ongünlüyündə fəal iştirak etmişdir. Ansambl ümumrayon tədbirlərində və hər il Bakı şəhərində keçirilən Novruz bayramında fəal çıxış edir.

Ansamblın repertuarına aşağıdakı oyunlar daxildir.
Zopu oyunu (zəncirvari hərəkət, ənzəli oyunu, üçlü fırlanma və iti rəqslər)
Dəvə oyunu (yallının gedişi, uşaq oyunu. Nehrə oyunu. Sümüklə oyun)
Igidlər rəqsi ( meyxana ritmləri, rəqsin gedişi, çomaqlarla vuruş, disk üzərində rəqs)
Hal-hazırda ansamblın 10 üzvü var. Ansamblın bədii rəhbəri Abulov Saəxavət Sədiyar oğludur.

Qəbələ rayonu ərazisində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 02 avqust 2011-ci il tarixli, 132 nomrəli qərarı ilə təsdiqlənmis 93 dasınmaz tarix və mədəniyyət abidəsi movcuddur. Bu abidələrdən yerli əhəmiyyətlilərin sayı 61, olkə əhəmiyyətlilərin sayı isə 31-dir. 1 abidə dunya əhəmiyyətlidir. 17 abidə memarlıq, 69 abidə arxeoloji, 4 abidə dekorativ-tətbiqi sənət nümunəsi, 2 abidə isə bag-park, monumental və xatirə abidələrinə aiddir. Bu abidələr aşağıdakılardır.

Dünya əhəmiyyətli Memarlıq abidələri

Arxeoloji abidələr

S/S inventar №si Abidənin adı Ünvanı Tarix
1 54 Qədim Qəbələ şəhəri .Səlbir Qala Çuxur Qəbələ kəndi Antik dövr orta əsrlər

Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin Siyahısı
Memarlıq abidələri

2 289 Alban məbədi Əmili kəndi IV-VIII əsrlər
3 290 Türbələr kompleksi    
4 291 Şeyx Bədrəddin türbəsi Həzrə kəndi 1446
5 292 Şeyx Mənsur türbəsi Həzrə kəndi XVI əsr
6 293 Şeyx Məhəmməd türbəsi Həzrə kəndi XVI əsr
7 294 Türbə Həzrə kəndi XVI əsr
8 295 Qala Vəndam qəsəbəsi VI-IX əsrlər
9 296 Qala Nic qəsəbəsi IX-XV əsrlər

Arxeoloji abidələr

10 1293 Kamaltəpə Qəbələ şəhər darvazasında 50 m cənubunda IX-XVIII əsrlər
11 1294 Çuxur Qəbələ yaşayış yeri Qəbələ qalasının qabağında IX-XVIII əsrlər
12 1295 Türbə Çuxur Qəbələdən 500m cənubda IX-X əsrlər
13 1296 Kurqan Hacallıdan 5 km. Şımal –qərbdə Ilk tunc dövrü
14 1297 Kisədağ məbədi Hacallıdan Şımal –qərbdə Ilk tunc dövrü
15 1298 Yalovlutəpə qəbirstanlığı Nic (Abdallı) kəndi Antik dövr
16 1299 “Qacaq evləri” tikintisi Savalan kəndi IX-XIX əsrlər
17 1300 Kolatan Savalan dağında IX-XIV əsrlər
18 1301 Bulaclı dərə yaşayış yeri Savalandan 2 km şimal-şərqdə III-VIII əsrlər
19 1302 Qaraul təpə Savalan dağının cənubunda e. ə. V əsr e. X əsr
20 1303 Pirəşərif qala Dızaxlı kəndi IX-XIV əsrlər
21 1304 Torpaq kurqanı Dızaxlıdan 500 m şimal-şərqdə e.ə. I minillik
22 1305 Daş kurqanı Dızaxlıdan şimalda Tunc dövrü
23 1306 Qala Vəndam qəsəbəsi IV-IX əsrlər
24 1307 Daşmir yaşayış yeri Vəndam qəsəbəsindən 5 km şimalda III-IX əsrlər
25 1308 Qala Nic qəsəbəsi IX-XIV əsrlər
26 1309 Yalovlutəpə nekropolu Nicdən cənub-qərbdə Antik dövr
27 1310 Gavur qalası Bum qəsəbəsi IX-XIV əsrlər
28 1311 Axıtəpə Bumdan 500 m şimal-şərqdə V-XIV əsrlər
29 1312 Nekropol Şəfili kəndi e.ə. IV əsr. e. I əsr
30 1313 Daxaltəpə Şəfilidən 1 km cənubda I-XI əsrlər
31 1314 Torpaq kurqanı Şəfilidən 1 km şimalda e.ə.I minilliyin əvvəli
32 1315 Türbə Şəfilidən 1 km şimalda XVIII əsrlər
33 1316 Yaşayış yeri və qəbirstanlıq Əmirvan kəndi Antik dövr
34 1317 Bəylər kənd xarabalıqları Əmirvan-Yengicənin arasında IX-XVIII əsrlər
35 1318 Dairəvi kilsənin arabalıqları Əmilidən 3 kmşimal-şərqdə VII-XVI əsrlər
36 1319 Torpaq kurqanı Əmilinin şərqində e.ə. I minillik
37 1320 Yedditəpə yaşayış yeri Bayramkoxadan 3 km şimalda V-VIII əsrlər
38 1321 Ustacan qalası Bayramkoxadan cənub-şərqdə IX-XIV əsrlər
39 1322 Ustacan təpəsi Bayramkoxadan 10 km cənub-şərqdə V-VIII əsrlər
40 1323 Xırmantəpə yaşayış yeri Bayramkoxadan şərqdə IX-XIV əsrlər
41 1324 Xəzrə taxta piri Байрамкохадан 3 км шимал-шяргдя XI-XVIII əsrlər
42 1325 Kələş qala yeri Sileylidən cənubda V-XI əsrlər
43 1326 Bucaq piri Sileyli kəndi IX-XIV əsrlər
44 1327 Daş kurqanı Sileyli kəndi Tunc dövrü
45 1328 Qalacam Qəmərvandan 4 km şimalda VI-XIV əsrlər
46 1329 Surxay qalası Türyancay və Göycay dərələrinin arasında IX-XIV əsrlər
47 1330 Şihitəpə yaşayış yeri Türyancay və Göycay dərələrinin arasında IX-XIV əsrlər
48 1331 Qacaq evi yaşayış yeri Qaraçay və Türyançay qovşağında IX-XIV əsrlər
49 1332 Çaxcaxlı yaşayış yeri Yengicədən 1 km cənub-qərbdə IX-XIV əsrlər
50 1333 Bayramkoxa qalası Zalam kəndindən şərqdə Ilk orta əsrlər
51 1334 Qızlar qalası Zalamdan 3 km şərqdə IX-XIV əsrlər
52 1335 Xarabakənd yeri Məmmədağalıdan 2 km cənub-qərbdə XI-XVIII əsrlər
53 1336 Qala Kürddən 3 km cənub-qərbdə Ilk orta əsrlər
54 1337 Ağcəburun yaşayış yeri Kürddən 3 km cənub-qərbdə IX-XIV əsrlər
55 1338 küp qəbirləri nekropolu Yenikənd kəndinin yaxınlığında e.ə. II-I əsrlər. e. I-II əsrlər
56 1339 Seyidtala yaşayış yeri Kicik-Pirəllidən 5 km cənubda e.ə. IV-I əsrlər
57 1340 Qafarlı yaşayış yeri Kiçik-Pirəllidən 3 km cənubda IX-XIV əsrlər
58 1341 Qaratəpə Sarıhacılı kəndindən 1 km cənub- şərqdə e.ə. ı minilliyin əvvəli
59 1342 Kəbir nux yaşayış yeri Tövlə kəndindən 2 km şimal-şərqdə v-VIII əsrlər
60 1343 Torpaqtəpə yaşayış yeri Tövlə kəndindən 500 m cənubda e.ə. ı minilliyin əvvəli
61 1344 Qəbələ şəhərində məbəd sahəsi Tövlə kəndindən 3 km cənubda Antik dövr
62 1345 Dızaxlı kurqanı Dızaxlı kəndi Tunc dövrü

Yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin Siyahısı
Memarlıq abidələri

63 4582 Mirzəli evi Vəndam qəsəbəsi XIX əsr
64 4583 Muzeyin binası Qəbələ şəhəri. Nizami küc. 1 1899-1906
65 4584 Qala (qədim müdafiə qalası) Qəbələ şəhəri. Nizami küc. 18 IX-XIII əsrlər
66 4585 Türbə Qəbələ şəhəri.,böyük qəbirstanlıq XIII-XIX əsrlər
67 4586 imam Baba türbəsi Qəbələ şəhəri. qəbirstanlıq XIII-XIX əsrlər
68 4587 Səkkizguşəli məscidi Qəbəbələ şəhəri XV-XVI əsrlər
69 4588 Məscid Bum qəsəbəsi XIX əsr
70 4589 Məscid Bum qəsəbəsi XIX əsr
71 4590 Ücmərtəbəli yaşayış evi Dızaxlı kəndi XIX əsr

Bağ –park, monumental və xatirə abidələri

72 5657 İ.B.Qutqaşınlının (1806-1869) xatirə muzeyi Qəbələ şəhəri 1986
73 5658 İ.B.Qutqaşınlının qəbirüstü abidəsi Qəbələ şəhəri 1869

Arxeoloji abidələr

74 5857 Böyük qəbirstanlıq Qəbələ şəhəri XVIII-XX əsr
75 5858 Şəhidlər qəbirstanlığı Çuxur qəbələdən 2 km şərqdə Son orta əsrlər
76 5859 Köhnə qəbirstanlıq Həzrə kəndi Orta əsrlər
77 5860 Daşmir qəbristanlığı Vəndamdan 3 km şərqdə Son orta əsr
78 5861 Şəhərgah Vəndamdan 3 km şərqdə Orta əsrlər
79 5862 Gavursanlıq Vəndam qəsəbəsi Orta əsrlər
80 5863 Köhnə qəbirstanlıq Vəndam qəsəbəsi Son orta əsrlər
81 5864 Ulipir, Davudoçökən və Uzunxan qəbirləri Əmirvan kəndindən şimal-şərqdə orta əsr
82 5865 Gavursanlıq yaşıyış yeri Əmirvandan 3 km şimal-şərqdə XIX əsr
83 5866 Maşanlı mağarası yaşayış yeri Bayramkoxadan cənub-şərqdə orta əsr
84 5867 Daşkəsən yaşayış yeri Yengicədən cənub-şərqdə Son orta əsrlər
85 5868 Palıdlı qoşun Solqucadan 1 km şimalda Son orta əsrlər
86 5869 Gavursanlıq Kiçik-Pirəlidən 500 m qərbdə orta əsr
87 5870 Şıxbaba qəbirstanlıq Həmzəlli kəndi XVI-Xx əsrlər
88 5871 Təsərrüfat sahəsi Tövlə kəndindən cənub-şərqdə orta əsr
89 5872 Komrad piri Komrad dağının başında orta əsr

Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri

90 6165 Sənduqə (ərəb yazısı ilə) Həzrə kəndi XVI əsr
91 6166 Sənduqə (ərəb yazısı ilə) Həzrə kəndi XVI əsr
92 6167 Sənduqə (ərəb yazısı ilə) Həzrə kəndi XVI əsr
93 6168 Sənduqə Həzrə kəndi XVI əsr

Qəbələ rayon Mərkəzi kitabxanası 1930-cu ildən fəaliyyətə başlamış.1976-ci ildən isə MKS (Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi) kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. İlk dəfə yaranan kitabxana qiraət koması kimi fəaliyyətə başlamış, sonralar kitabxana kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Öz ətrafında 1 mərkəzi kitabxananı, 3 şəhər filialını, 3 qəsəbə filialını və 20 kənd filialını birləşdirən Qəbələ rayon MKS 1930 – cu ildən mərkəzi kitabxana kimi, 1976 – cı ildən isə MKS kimi fəaliyət göstərir. 1976 – cı ılə kimi Qəbələ rayonunda 45 kitabxana fəaliyət göstərirdi: 1976 cı ıldə rayonda olan kitabxanalar mərkəzləşdirilərək MKS (Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi) yaradılmışdır. MKS-nın nəzdində 5 şöbə və 45 kitabxana fəaliyət göstərirdi. 1978 – 1981 – cı illərdə rayonda 72 kitabxana fəaliyat göstərmişdir. Lakin 1982–1986-ci illərdə naməlum səbəblərdən 3 kitabxananın fəaliyyəti dayandırılmışdır. 2009 – cu ilin iyun ayına kimi rayonda 69 kitabxana fəaliyyat göstərmişdir.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 oktyabr 2008-ci il sərancamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət proqramının 2.1/5 bəndində şəhər və rayon kitabxana filiallarının birləşdirilməsi, onların daha səmərəli fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulmuşdur. Dövlət Proqramının icrasını təmin etmək məqsədilə Qəbələ rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsi rayonda olan 68 kitabxana filialından 42-nin 26 əsas kitabxanaya birləşdirilməsi təklifini irəli sürmüşdür.

Qəbələ rayon İcra Hakimiyyəti başcısının 01 iyun 2009-cu il 77 saylı sərancamı ilə rayonda müasir tələblərə cavab verən 26 şəhər,qəsəbə və kənd kitabxana filiallarının saxlanılması məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Beləliklə Qəbələ rayon MKS 69 kitabxana filialından ibarət idisə, 2009 –cu ilin iyun ayında filialların mərkəzləşdirilməsindən sonra 26 kitabxana filialı qalmışdır. 1 mərkəz, 3 şəhər, 3 qəsəbə və 20 kənd kitabxanası.. Ümumi fondu 163303 nüsxə ədəbiyyatdan ibarətdir.. Monoqrqfik əsərlər – 478 nüsxədir. Elektron nəşrlərn sayı - 474 ədəddir
Oxucu 30045 nəfərdir. İnternetə çıxışı vardır.

Elektron kataloqdakı yazıların sayı – Latın qrafikası ilə çap olunmuş kitablar – 1700 adda , İngilis dilində kitablar - 361 nüsxə, Retro kataloq ( kiril qrafikası ilə nəşr olunmuş kitablar ) – 700. Oxucu formuluyarı : 2541 ədəd .

MKS – yə aid dövrü mətbuatda gedən yazılar : 1987 –2006 - ci il .

 1. Hüseyinov, K. Zəhmət Sevinc: Mədəni Maarif , 1986 – ci il, № 2,səh.34 - 35
 2. Hüseyinov, K. Lenin, partiya , sülh: Qalibiyyət qazeti. 16 aprel 1987-ci il.
 3. Hüseyinov, K. Seminar – müşavirə: Qalibiyyət qazeti.9 oktyabr 1986 –cı il,№ 119
 4. Hüseyinov,K.Poeziya və gənçlik: Qalibiyyət qazeti.14 aprel, 1987 –ci il, № 44.
 5. Hüseyinov,K. Qırmızı guşələr yenidən qurulur: Qalibiyyət qazeti. 25 iyun 1987 – ci il , №75
 6. Hüseyinov,K. Təşviqat işini yüksəyə !: Qalibiyyət qazeti. 9 may 1987 –ci il, № 55.
 7. Hüseyinov, K.Sülh bizim şüarımızdır: Qalibiyyət qazeti.18 oktyabr, 1986 –ci il, №123.
 8. Hüseyinov, K.Fəaliyyət güçləndirilməlidir: Qalibiyyət qazeti.29 noyabr, 1986 – cı il, №140.
 9. Məmmədov,T. Heyvandarlarlara kitabxana xidməti: Qalibiyyət qazeti. 25 noyabr, 1986 –ci il, №138.
 10. Hüseyinov,K. Maraqlı sərgi:25 oktyabr,1986 –cı il , №126.
 11. Hüseyinov, K. “ Təbliğatcının Guşəsi”:Qalibiyyət qazeti. 4 oktyabr, 1986 –cı il , №118.
 12. Hüseyinov, K. Səmayənin uğurları: Qalibiyyət qazeti. 21 mart, 1987 –ci il, №34.
 13. Qasımova, A. Ümumittifaq uşaq və gənclər kitabı həftəsi: Qalibiyyət qazeti. 26 mart, 1987 – ci il,
 14. Hüseyinov,K.Kitab öz yerinə qaytarılmalıdır: Qalibiyyət qazeti. 16 oktyabr, 1986 – cı il, №122.
 15. Qasımova ,A. Uşaq kitabxanasında: Qalibiyyət qazeti. 30 oktyabr 1990 – cı il.
 16. Hüseyinov, K. Kitabxanalar yenidənqurmaya xidmətdə: Qalibiyyət qazeti. 11 noyabr 1989 – cu il .
 17. Mirzəyev, R.Alimin Xeyirxah təşəbbüsü:Qəbələ qazeti .1 sentyabr 2006 – cı il.
 18. Qarayeva,G.Kərimova,R. Xeyirxah təşəbbüs: Qəbələ qazeti. 31 avqust 2006 – cı il.
 19. Babayeva, S.Konstitusiya Günündə kitab sərgisi: Qəbələ qazeti. 1 Dekabr 2007 – cı il.
 20. Kərimova,R. Kitab bilik mənbəyidir: Qəbələ qazeti. 26 may 2010 – ci il.
 21. Atakişiyev,N.M.F.Axundzadənin anadan olmasının 200 illiy inə həsr edilmiş ədəbi – bədii gecə: Qəbələ qazeti. 4 avqust 2012 – ci il.
 22. Rəhimov,M. Qəbələdə möhtəşəm kitab bayramı: “Yeni Azərbaycan”. 05 iyul 2012 – ci il.
 23. Rəhimov,M. Qəbələdə kitab bayramı: Qəbələ qazeti. 30 iyun 2012 –cı il.
 24. Rəhimov,M. Estafet etibarlı əllərdədir:Qəbələ qazeti.27.oktyabr 2011 – cı il.
 25. Şirinova, J. Kitabxana bilik mənbəyidir: Qəbələ qazeti.7 sentyabr 2011 –cı il.
 26. Qəbələ Rayon Mərkəzi kitabxana sistemi zəngin kitab bazasına malikdir: “ Palitra” №76 (1647) 20 iyul 2011 – сi il.
 27. Babayeva, A.Kitabxana və cəmiyyət:Mədəni – maarif. 10 noyabr 2007 – ci il.
 28. Babayeva,S. Ümumrayon kitab sərgisi:( Qəbələ kitabxanasında Konstitusiya günü münasibətilə rayon kitab sərgisi keçirildi.) Mədəni – maarif. 12 .2007 – ci il.
 29. Babayeva,S. Qəbələ 20 yanvar günlərində: Qəbələ qazeti. 1 fevral 2008 – ci il.
 30. Xalq cumhiriyyətinin 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir: Qəbələ qazeti. 15 iyun 2008 – ci il.
 31. İbrahimova,R. Kitab bayramı keçirildi: Qəbələ qazeti . 15 noyabr 2008 – ci il.
 32. Əzizov,Ə. Kitab bilik mənbəyidir: Qəbələ qazeti.15 may 2009 –ci il.
 33. Babayeva, A. “Vətən mənə oğul desə ...”: Qəbələ qazeti .
 34. Əliyev,S. Qəbələ MKS – nin Veb – Saytının təqdimat mərasimi keçirilmişdir: Qəbələ qazeti.15 sentyabr 2009 – ci il.
 35. Cəlilov,A. “Kitab bayramı”: Qəbələ qazeti.15 may 2008 –ci il.
 36. Babayeva, A. Fidanlar kitabxanada: Qəbələ qazeti . 01.01.2008 – ci il.
 37. Babayeva, A. Fidanların kitabxanaya səfəri: “Mədəniyyət”. 14 dekabr 2007 – ci il.
 38. Mirzəyev, R. Kitablar sizi gözləyir : Qəbələ qazeti. 01 iyul 2006 – ci il.
 39. Babayeva, A.Maraqlı keçdi:Qəbələ.17 Avqust 2007 – ci il.
 40. Əzəmmədova, S. Unutsaq , Unudularıq: Qəbələ qazeti.15 aprel 2007 – ci il.
 41. İsayeva ,B. Mərkəzi kitabxana sistemində əyani təbliğat formalarından səmərəli istifadə: Qəbələ qazeti.15 may 2007 – ci il.
 42. Mirzəyev, R. Erməni terrorizminə nifrət: Qəbələ qazeti.15 aprel 2006 – ci il.
 43. İsayeva ,B. Vətən uğrunda ölən var...: Qəbələ qazeti. 01.yanvar 2007 – ci il.
 44. Bibixanım. Hərkəsin həyatında yaşayan şair: Qəbələ qazeti. iyun 2006 – ci il .
 45. Kərimova , R. Treyninq keçirilmişdir: Qəbələ qazeti.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı»nın icrasını təmin etmək məqsədi ilə Nazirlik tərəfindən «2009-cu il kitabxanaların avtomatlaşdırılması ili» elan edilmişdir.
«Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı»nın icrasını təmin etmək məqsədilə, eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 24.06.2009-cu il tarixli 1641/03 saylı məktubuna əsasən Qəbələ MKS-nin veb- saytı hazırlanaraq İnternet istifadəçilərinin ixtiyarına verilmişdir. Saytda Qəbələ rayonu haqqında, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin struktur bölmələri haqqında geniş məlumatlar öz əksini tapmışdır. Artıq İnternetdə yeni bir sayt www http://gebele-mks.com sayıtı da yaranmışdır.
qebelemks.@gmail.com
Poct ünvanı : AZ3600 İ.B.Qutqaşınlı-54
Tel :5 – 18 – 93
Mirzəyev Ramiz Məhəmməd oğlu.

S/S Soyadı, adı, atasının
adı
İş yeri Vəzifəsi Telefonu
1 İbrahimova Rəna məstan qızı Mərkəzi kitabxana Direktor müavini 055-419-66-67
2 Əsədova Fəlakət Bahadur qızı 1 N-li Şəhər-1 k/x-filialı Şəhər-1 filial müdiri 051-479-06-50
3 Cəlalova Azadə Xalis qızı 2 N:-li Şəhər-2 k/x-sı 2 N:-li Şəhər-2 k/x-sı müdir 050-424-41-99
6 Hacıyeva Qədimə Ağamirzə qızı Tüntül kənd k/x filialı Tüntül qəsəbə k/x fil. müdiri 050-476-92-24
7 Qaradari Marita Mais qızı  Nic qəsəbə k/x. Nic qəsəbə k/x fil. müdiri 050-455-85-21
9 Baxışov Habil Seyid oğlu 8 N:-li Tikanlı kənd k/x fili. Tikanli-1kənd k/x fil. müdiri 050-289-51-41
10 Yaqubov Tural Rafiq oğlu 9 N:-li Bum qəsəbə k/x fili. Bum qəsəbə k/x fil. müdiri 070-805-57-56
11 Yusibova Natəvan Zülfü qızı 10 N:-li Xırxatala kənd k/x fili Xırxatala kənd k/x . müdiri 055-886-94-95
12 Nəsibova İradə Niyazi qızı 11 N:-li Zarağan k/x fili. Zarağan kənd k/x . müdiri 050-735-38-91
13 Zeynalova Xuraman Niyazi qızı 12 N-li Böyük
Pirəlli kənd k/x-
Böyük Pirəlli kənd k/x. müd 050-304-95-40
14 Abbasov Bünyad Məhəmmədiyyə oğlu 13 N-li Mıxlıqovaq kənd k/x. Mıxlıqovaq kənd
k/x müd
070-383-69-84
15 Zalova Rəhilə Rüstəm qızı 14 N:-li Hacallı kənd k/x fili. Hacallı kənd k/x fil. müdiri 050-476-71-44
16 Ağalarova Cəmilə Saday qızı 15 N:-li Əmirvan kənd k/x fil. Əmirvan kənd
k/x fil k/x-çı
051-687-42-68
21 Kərimova Mələk Səfər qızı 20 N:-li Çuxur Qəbələ k/x fili. Çuxur Qəbələ k/x fil. müdiri 050-331-03-52
23 Ağammədova Zəfəran Aslan qızı 22 N:-li Uludaş kənd k/x fili. Uludaş kənd k/x fil. müdiri 050-513-36-54
24 Hətəmbəyli Xəyal Nazim oğlu 23 N:-li Məlikli kənd k/x fili. Məlikli kənd k/x fil. müdiri 050-850-15-86
25   24 N:-li Bunud kənd k/x fili. Bunud kənd k/x fil. müdiri  
26 Zalov Araz Rüstəm oğlu 25 N:-li Zalam kənd k/x fili. Zalam kənd k/x fil. müdiri 050-571-30-99
27 Sadəddinova Sevinc Ağasəf qızı 26 N:-li Bayramkoxalı kənd k/x fi Bayramkoxalı kənd k/xfil.müd 050-625-45-07
28 Abbasova Kəmalə Əli qızı Zarağan 2 məcburi köçkün şəhərciyi kənd k/x fi Zarağan 2 məcburi köçkün şəhərciyi kənd k/x fi müdiri 051-407-73-74

Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 1980-ci ildə yaradılmışdır. Muzeyin əsas fondunda Qəbələnin-Azərbycanın 2500 illik tarixini əks etdirən 13000 eksponat mühafizə olunur. Arxeoloji, numizmatik materiallar, xalq sənəti nümunələri, qədim əlyazma və çap kitabları xüsusilə diqqəti cəlb edir. Buradakı materiallar əsasında namizədlik və doktorluq dissertasiyaları yazılmışdır. Muzeyin İ.B Qutqaşınlının xatirə ex muzeyi və Şəhidlər muzeyi filialları yaradılmışdır. Muzeydə 13 ekspozisiya zalı, fond, Heydər Əliyev xatirə otaqları, şəkil qalereyası zəngin elmi kitabxanası və qədim daş abidələrdən açıq səma altında təşkil olunmuş sərgi meydançası vardır.

Muzeyin rəy kitablarında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin, akademiklərdən Ziya Bünyadovun Qara Əhmədovun, Budaq Budaqovun, Cahangir Qəhrəmanovun, sənətçilərdən Rəşid Behbudovun. Habil Əliyevin, millət vəkilllərindən Fəttah Heydərovun, Zəlimxan Yaqubun, xarici qonaqlardan Tur Heyerdalın, Oljas Süleymenovun, Əhməd Şmidenin xoş sözləri yazılmışdır.
Muzeyin direktoru əməkdar mədəniyyət işçisi Məmmədov Xalis Xalid oğludur.

Qəbələ rayonunda Heydər Əliyev Mərkəzi 02 mart 2007-ci il tarixdə fəaliyyətə başlamışdır. Mərkəz yarandığı gündən bəri Heydər Əliyev irsinin təbliği sahəsində məqsədyönlü işlər aparırr. Mərkəzin fondunda Heydər Əliyev haqqında kitablar, video materiallar, şəkillər və müxtəlif sənədlər mövcuddur. Hazırda 544 eksponat nümayiş olunur.
Mərkəzin direktoru İsayeva Xəyalə Rafiq qızıdır.

Qəbələ Rayon İncəsənət Məktəbi 1969-cu ildə dirijor maestro Niyazinin təşəbbüsü ilə yaradılmşıdır.
1969-cu ildən 1988-ci ilə qədər məktəb yeddi illik uşaq musiqi məktəbi adlanırdı. 1988-ci ildən rəssamlıq şöbəsinin açılması ilə məktəb incəsənət məktəbi adlandırılmışdır.
Yeni fəaliyyətə başladığı illərdə məktəbdə çox az işçi qüvvəsi çalışırdı. Sonradan müəllimlərin və şagirdlərin sayı artmağa başladı. Hal-hazırda məktəbdə 79 müəllim çalışır. Şagirdlərin sayı 367 nəfərdir.
Ümumrespublika müsabiqələrində məktəbin şagirdləri yaxından iştirak edir.
Məktəbin direktoru Qəndiyev Əhməd Heydər oğludur.

Links